Skip Navigation LinksEtusivu > Sähköisten tuotteiden käyttöehdot
Kirjaudu sisään
3.226.245.48
Käyttäjätunnus
Salasana

Sähköisten tuotteiden käyttöehdot

Tuoteseloste / sopimuksen kohde

Verkkopalvelut ovat sähköisiä tietopalveluja, joiden sisältöä päivitetään ja ylläpidetään jatkuvasti. Verkkokirjat ovat sähköisiä tuotteita, joiden sisältö on sama kuin vastaavissa painetuissa tuotteissa. Ekurssit ovat verkossa toimivia mikrokursseja.

Rekisteröityminen

Sähköisiä tuotteita voivat tilata ja käyttää vain rekisteröityneet käyttäjät. Voit rekisteröityä itse verkkokaupassa tai antaa tarvittavat tiedot muutoin esim. puhelintilauksen yhteydessä, jolloin asiakaspalvelumme hoitaa rekisteröitymisen puolestasi.

Kirjautuminen

Rekisteröityneet käyttäjät kirjautuvat verkkosivuille käyttäjätunnuksen ja salasanan avulla.

Lisenssityypit

Kiinteistömedia Oy:n sähköisissä tuotteissa on tarjolla erilaisia lisenssejä eli käyttöoikeuksia.

Henkilökohtainen käyttäjälisenssi:

Käyttäjälisenssin haltija on henkilö, jolle Kiinteistömedia Oy on antanut palvelun käyttöön oikeuttavan käyttäjätunnuksen ja salasanan. Tunnuksen ja salasanan luovuttaminen toiselle on ehdottomasti kielletty.

Ekurssien käyttäjälisenssit ovat henkilökohtaisia käyttäjälisenssejä. 

Ryhmälisenssi (pyydä tarjous asiakaspalvelustamme):

Vaihtoehto 1: Käyttäjälisenssin haltija on organisaatio, jolle Kiinteistömedia Oy on antanut oikeuden palvelun käyttöön. Lähtökohtaisesti kirjautuminen toteutetaan ns. linkkikirjautumisella, jolloin käyttäjä kirjautuu tuotteeseen asiakasorganisaation www-sivuilleen julkaisemaa linkkiä klikkaamalla. Linkki tulee julkaista sivulle, jolle pääsy on rajattu tietylle käyttäjäryhmälle asiakasorganisaation omalla kirjautumisella tai muutoin asiakasorganisaation ja Kiinteistömedia Oy:n sopimin tavoin. Kysy lisää muista ryhmälisenssin kirjautumisvaihtoehdoista ja pyydä tarjous asiakaspalvelustamme: asiakaspalvelu@kiinteistomedia.fi.

Vaihtoehto 2: Käyttäjälisenssin haltija on henkilö, jolle Kiinteistömedia Kustannus Oy on antanut palvelun käyttöön oikeuttavan käyttäjätunnuksen ja salasanan. Pääkäyttäjällä on oikeus jakaa organisaation sisällä sovittu määrä lisenssejä. Yksi lisenssi kuuluu tilaajalle (pääkäyttäjä; esim. toimitusjohtaja tai opettaja) ja muut lisenssit pääkäyttäjä voi jakaa muille käyttäjille. Lisenssien jako-ohje:

  • Kirjaudu verkkokauppaan ja klikkaa Oma kirjasto -laatikossa olevaa Hallinnoi käyttöoikeuksia -linkkiä.
  • Valitse Tuote-valikosta haluamasi verkkokirja tai -palvelu.
  • Klikkaa Siirrä käyttöoikeus -linkkiä. Kirjoita käyttäjän sähköpostiosoite Uuden haltijan sähköposti -laatikkoon ja klikkaa Siirrä-painiketta.
  • Jos henkilö, jolle siirrät käyttöoikeuden, ei ole rekisteröitynyt Kiinteistömedia Oy:n verkkokaupan käyttäjäksi, sinun pitää rekisteröidä hänet. Klikkaa Ok verkkokaupan automaatti-ilmoitukseen ja täytä rekisteröitävän käyttäjän tiedot (etunimi, sukunimi ja sähköpostiosoite). Klikkaa rekisteröi ja siirrä.
  • Henkilö, jolle olet siirtänyt käyttöoikeuden, saa sähköpostiinsa ilmoituksen käyttöoikeudesta ja verkkopalvelun kirjautumistiedot.

Sopimuksen syntyminen

Sitova sopimus Kiinteistömedia Oy:n ja tilaajan välille syntyy, kun tilaaja on saanut tekemästään tilauksesta sähköpostitse tilausvahvistuksen.

Tilaaja ja hänen nimeämänsä käyttäjä sitoutuvat noudattamaan näitä käyttöehtoja käyttäessään palvelua/palveluja. Tilaajan ja käyttäjän katsotaan hyväksyneen ehdot ja sitoutuneen noudattamaan niitä, kun käyttäjä avaa palvelun/palvelut ensimmäistä kertaa.

Palvelujen käyttöoikeus on käyttäjäkohtainen. Käyttöoikeuden haltija on henkilö, jolle Kiinteistömedia Oy on antanut palvelun/palveluiden käyttöön oikeuttavan käyttäjätunnuksen ja salasanan. Tunnuksen ja salasanan luovuttaminen kolmannelle osapuolelle on ehdottomasti kielletty.

Tilauksen toimittaminen

Kiinteistömedia Oy:n sähköisten tuotteiden käyttäminen ja tuotteiden lukeminen vaatii aina internetyhteyden ja kirjautumisen. Tuotteet ovat käyttäjän käytössä osoitteessa www.kiinteistomedia.fi sekä joidenkin tuotteiden osalta näiden omilla verkkosivuilla.

Käyttäjä kirjautuu sivustolle omalla käyttäjäkohtaisella käyttäjätunnuksellaan ja salasanallaan, jolloin hänen käytettävissään ovat samalla kirjautumisella kaikki tuotteet, joihin hänellä on käyttöoikeus.

  • Jos käyttäjä ostaa tuotteen muuta kautta kuin verkkokaupasta (esim. puhelimitse), Kiinteistömedia Oy lisää käyttöoikeuden tilaajan käyttäjätunnuksille, jos tilaajalla sellaiset on ja Kiinteistömedia Oy pystyy ne järjestelmästään tilaajan antamilla tiedoilla varmuudella löytämään. Jos valmiita tunnuksia ei ole, Kiinteistömedia Oy toimittaa tilaajalle tilauksen saatuaan sähköpostitse kirjautumiseen tarvittavan käyttäjätunnuksen ja salasanan.
  • Jos tilaajalla on jo tunnukset ja hän ostaa tuotteen verkkokauppaan kirjautuneena, tuotteen käyttöoikeus lisätään tilaajalle, kun hän on suorittanut tilauksen loppuun verkkokaupassa.

Käyttäjä voi vaihtaa salasanan, ja kadonneen salasanan tilalle voi palvelusta tilata uuden. Jos käyttäjätunnuksesi eli sähköpostiosoitteesi muuttuu, pyydämme sinua olemaan yhteydessä asiakaspalveluumme (p. 075 757 8591).

Kiinteistömedia Oy varaa itselleen oikeuden vastaisuudessa siirtää palvelun tai sen osan toiselle alustalle sekä muuttaa palvelun toiminnallisuuksia ja muita ominaisuuksia. Tämä sopimus ei koske tällaisia palvelun tai sen osien mahdollisia muita julkaisumuotoja.

Tilauksen peruuttaminen

Asiakkaalla ei ole peruutusoikeutta Kiinteistömedia Oy:ltä tilaamilleen sähköisille sisällöille, verkkopalveluille ja -kirjoille, ellei asiakkaan kanssa ole sovittu koekäytöstä tai vastaavasta. Tilaus on lopullinen, kun asiakas on suorittanut tilauksen loppuun ja hän on saanut käyttöoikeuden palveluun (kirjautumiseen tarvittavat tunnukset).

Hinta

Kiinteistömedia Oy perii tuotteiden ja palveluiden käytöstä kulloinkin voimassa olevan hinnaston mukaisen hinnan. Tilausjakson ei tarvitse olla kalenterikuukausi, vaan se voi alkaa myös kesken kalenterikuukautta. Maksukausi vaihtelee (ks. tarkemmin tuotteen tai palvelun tiedot). Tarjoushintoihin ei voi yhdistää muita alennuksia tai esimerkiksi jäsenetua.

Kiinteistömedia Oy:llä (lehtien kustantaja) on oikeus muuttaa tilausehtoja ja -hintoja sekä käyttöehtoja. Tilaushintojen muutoksista ilmoitetaan tilaajalle (esim. laskun yhteydessä tai sähköpostitse) ennen seuraavan laskutusjakson alkamista. Tilaajalla on muutoksista tiedon saatuaan oikeus irtisanoa tilauksensa päättymään laskutusjakson päättymiseen ilmoittamalla asiasta Kiinteistömedia Oy:n asiakaspalveluun vähintään kahta viikkoa ennen voimassaolevan laskutusjakson päättymistä. Tilaajaan ei tällöin sovelleta muuttuneita hintoja tai ehtoja. Laista, asetuksesta, viranomaismääräyksestä tai muista vastaavista seikoista johtuvat hinnan- tai ehtomuutokset tulevat kuitenkin voimaan välittömästi ilman eri ilmoitusta, ja ne koskevat välittömästi kaikkia tilauksia.

Sopimuksen voimassaolo ja irtisanominen

Määräaikainen tilaus: Määräaikaisia sopimuksia ei voi irtisanoa kesken sopimuskauden.

Kestotilaus: Kestotilaus alkaa käyttäjätunnuksien toimittamisesta ja on jatkuva, ellei sitä erikseen irtisanota. Jos tilaus alkaa Kiinteistöliiton jäsenetuna tai muuna tarjouksena, tilauksen voi peruuttaa vasta tarjousjakson jälkeen. Kestotilauksen sopimus on voimassa toistaiseksi, kunnes jompikumpi osapuoli sen irtisanoo, kuitenkin siten, että tuotteen tai palvelun kohdalla määritelty minitilausjakso täyttyy. Seuraavan tilausjakson irtisanominen on tehtävä viimeistään kuukautta (30 päivää) ennen irtisanottavan tilausjakson alkamista.

Edelleen luovutus ja sopimuksen siirto

Palvelun sisältämää aineistoa ei saa luovuttaa edelleen. Palvelun käyttöoikeutta ei saa vuokrata eikä lainata. Käyttäjätunnuksen ja salasanan jakaminen eteenpäin on ehdottomasti kielletty ja johtaa käyttöoikeuden menettämiseen.

Asiakkaalla ei ole oikeutta siirtää tätä sopimusta ilman Kiinteistömedia Oy:n kirjallista suostumusta.

Laitteistovaatimukset

Verkkopalveluiden tai -kirjojen käyttäminen ja lukeminen eivät vaadi erityisiä lukuohjelmia. Suositeltavia selainohjelmia ovat viimeisimmät versiot Microsoft Edge-, Mozilla Firefox- ja Google Chrome -ohjelmista.

Ladattavat lomakkeet: PDF-tiedoston avaamista ja lukemista varten tarvitset PDF-lukijan, esimerkiksi Adobe Reader -ohjelman.

Käyttäjän vastuulla on huolehtia itse palvelun käytön edellyttämän laitteiston, ohjelmiston ja tietoliikenneyhteyksien hankinnasta ja ylläpidosta sekä muista palvelun käyttöön liittyvistä teknisistä laitteista ja niihin liittyvistä kustannuksista.

Oikeudet aineistoon

Tekijänoikeudet palvelun sisältämään sekä painettuun että sähköiseen aineistoon kuuluvat Kiinteistömedia Oy:lle ja lisäksi mahdollisesti tekijöille. Asiakas saa tällä sopimuksella ainoastaan sopimuksen tarkoittaman käyttöoikeuden aineistoon.

Palvelu kokonaisuudessaan, palveluun sisältyvä tietokanta sekä sen sisältämät tietokoneohjelmat ja aineistot, mukaan lukien palvelun tietosisältö, ovat tekijänoikeuslain 1 §:ssä mainittuja tekijänoikeudellisesti suojattuja teoksia, joiden tekijänoikeus kuuluu Kiinteistömedia Oy:lle.

Käyttöoikeus

Kiinteistömedia Oy:n tarjoamiin palveluihin ja tuotteisiin kuuluvia tietokantoja taikka niiden sisältämiä aineistoja tai tietoja ei ilman Kiinteistömedia Oy:n nimenomaista kirjallista lupaa saa kopioida, luovuttaa, julkaista, hyödyntää kaupallisesti eikä muullakaan tavalla käyttää muutoin kuin näiden käyttöehtojen määräysten mukaan. Mikäli käyttöoikeuden haltija luovuttaa linkin taikka käyttäjätunnuksen ja salasanan sopimuksen vastaisesti eteenpäin, sopimuksen mukainen käyttöoikeus lakkaa ja käyttäjän käyttöoikeus ko. aineistoon poistetaan. Lisäksi käyttäjä voi joutua korvausvastuuseen väärinkäytöksen Kiinteistömedia Oy:lle aiheuttamasta vahingosta.

Käyttöoikeuden haltija on velvollinen huolehtimaan käyttäjätunnuksen ja salasanan huolellisesta säilyttämisestä. Jos käy ilmi tai on syytä epäillä, että kolmas osapuoli on saanut käyttäjän tunnukset haltuunsa, käyttäjän on välittömästi vaihdettava omat tunnuksensa. Kiinteistömedia Oy:llä on myös oikeus poistaa kyseisiin tunnuksiin liittyvät käyttöoikeudet ja ryhtyä harkintansa mukaan muihin tarvittaviin toimenpiteisiin vahinkojen välttämiseksi. Käyttäjä sitoutuu korvaamaan Kiinteistömedia Oy:lle käyttäjätunnuksensa käyttöehtojen vastaisesta käytöstä aiheutuneen vahingon.

Käyttäjä saa käyttää palvelua tietokoneellaan ja tulostaa palvelun aineistoa omaan henkilökohtaiseen käyttöönsä. Lisäksi käyttöoikeuden haltijalla on oikeus ottaa palvelun tuotteista tekstilainauksia ja käyttää niitä laatimissaan asiakirjoissa hyvä tavan mukaisesti ja tarkoituksen edellyttämässä laajuudessa. Palvelusta otetut lainaukset eivät saa muodostaa olennaista osaa asiakirjan sisällöstä.

Käyttöoikeuden haltijalla ei ole oikeutta kopioida palvelun tuotteiden sisältämiä aineistoja laajemmin kuin edellä on sallittu. Käyttöoikeuden nojalla ei ole sallittua myöskään kopioida palveluun sisältyvää tietokantaa tai tietokoneohjelmia.

Omistusoikeus

www.kiinteistomedia.fi-portaalin, sen sisältämän tietokannan ja aineistot omistaa Kiinteistömedia Oy. Sivuston on toteuttanut Timehouse Oy, www.timehouse.fi.

www.ekurssi.fi-portaalin, sen sisältämän tietokannan ja aineistot omistaa Kiinteistömedia Oy.

Ylläpito ja vastuu

Kiinteistömedia Oy pyrkii parhaalla tavallaan ylläpitämään www.kiinteistomedia.fi-sivuston ja sen sisältämän aineiston sisällön ajantasaisena, oikeellisena ja asianmukaisena ja varmistumaan siitä, että palveluiden sisältö ja toiminnot olennaisilta osiltaan vastaavat palvelun sisällöstä määriteltyjä kuvauksia. Jos palvelu on mainituilta osiltaan puutteellinen, Kiinteistömedia Oy korjaa puutteet omalla kustannuksellaan.

Vastuu

Kiinteistömedia Oy ei vastaa tilaajalle, käyttäjälle tai kolmannelle osapuolelle palvelun mahdollisesti sisältämistä virheistä tai puutteellisuuksista eikä palvelun sisältämien tietojen sisällöstä, käytöstä tai tulkinnasta aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista. Kiinteistömedia Oy ei myöskään vastaa palvelun soveltuvuudesta ja sopivuudesta mihinkään tiettyyn tarkoitukseen.

Kiinteistömedia Oy ei vastaa palvelun mahdollisista toimintakatkoksista, esimerkiksi huoltotöiden, teknisten vikojen tai muiden vastaavien syiden vuoksi, eikä tietoliikenneyhteyksien tai internetin mahdollisista toimintakatkoista. Kiinteistömedia Oy ei vastaa mistään vahingosta, joka voi aiheutua palvelun toiminnasta tai siitä, ettei palvelu toimi.

Palvelu sisältää linkkejä myös muille kuin Kiinteistömedia Oy:n ylläpitämille verkkosivuille. Kiinteistömedia Oy ei kontrolloi tällaisia sivuja eikä ole miltään osin vastuussa niiden sisällöstä tai laillisuudesta.

Muut

Kiinteistömedia Oy:llä on oikeus muuttaa näitä ehtoja ilmoittamalla siitä tilaajalle tai tilaajan nimeämälle käyttäjälle. Muutokset astuvat voimaan ilmoitettuna ajankohtana ja koskevat kaikkia tilauksia. Jos tilaaja tai käyttöoikeuden haltija ei hyväksy muuttuneita ehtoja, hänen on irtisanottava sopimus kahden viikon kuluessa muutosilmoituksen saatuaan. Sopimus irtisanotaan ilmoittamalla asiasta Kiinteistömedia Oy:n asiakaspalveluun. Tilaajaan ei tällöin sovelleta muuttuneita hintoja tai ehtoja. Laista, asetuksesta, viranomaismääräyksestä tai muista vastaavista seikoista johtuvat hinnan- tai ehtomuutokset tulevat kuitenkin voimaan välittömästi ilman eri ilmoitusta ja ne koskevat välittömästi kaikkia tilauksia.

Kiinteistömedia Oy:llä on oikeus irtisanoa sopimus päättymään kolmenkymmenen (30) päivän irtisanomisajalla. Irtisanominen voidaan tehdä palvelun välityksellä, sähköpostitse, puhelimitse tai kirjeitse.

Kiinteistömedia Oy:llä on oikeus purkaa sopimus välittömästi, jos palvelun käytöstä perittävät maksut laiminlyödään tai jos käyttäjä muuten käyttää palvelua näiden ehtojen, lainsäädännön, viranomaismääräysten tai hyvän tavan vastaisesti.

Riitojen ratkaisu

Tästä sopimuksesta aiheutuvat riitaisuudet ratkaistaan ensisijaisesti neuvottelemalla. Mikäli neuvotteluissa ei päästä yksimielisyyteen, ratkaistaan riitaisuudet Helsingin käräjäoikeudessa.

Jos Kiinteistömedia Oy:n ja kuluttaja-asiakkaan välistä, tätä sopimusta koskevaa erimielisyyttä, ei saada ratkaistuksi osapuolten välisillä neuvotteluilla, kuluttaja voi myös saattaa sopimusta koskevan erimielisyyden kuluttajariitalautakunnan ratkaistavaksi. Ennen asian viemistä kuluttajariitalautakunnan käsittelyyn kuluttajan on syytä olla yhteydessä maistraattien kuluttajaneuvontaan.

Takaisin alkuun